מהם גדיי העזים?

סיכום הזוהר היומי – מאת הרב ישראל לנג:
דף היומי בזוהר הסולם, פרשת תולדות עמודים נה-נז,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

יעקב מביא ליצחק גדיי עיזים שהכינה אימו רבקה. מביא הזהר מחלוקת בין ר' יוסי לר' יהודה – מהם גדיי עיזים אלו?

ר' יוסי אומר שמתקנים את השמאל שבימין שזה כנגד 2 הקורבנות שמביאים בפסח.

ר' יהודה אומר שמתקנים את השמאל וזה כנגד 2 השעירים של יום הכיפורים.

בפסח אוכלים את הקורבנות וביום הכיפורים זורקים את השעירים ויצחק אוכל את הגדיי עיזים מכיוון שקדושת יצחק גבוהה מאוד שמתקן את צד השמאל שבשמאל.

ויש ליישב את המחלוקת שזמן תיקון כנגד פסח וגמר תיקון כנגד יום הכיפורים.

לאחר מכן כתוב: "וייבא לו יין" ולא וייגש מכאן שהביא לו ממקום רחוק. מקום רחוק רומז לקו אמצעי שהביא לו יין המשמח המגיע מקו אמצעי לאחר תיקון ולא יין המשכר המעורר את קו שמאל רצון גדול שיש בו אחיזת דינים.

יוצא מזה שיש דרך לתקן את קו שמאל על ידי הבאתו לקו אמצעי שזה השימוש ברצון העצמי אך מתוך ה"יחד".


לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.


צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו: