מה יצחק לא הכיר ביעקב?

217

סיכום הזוהר היומי – מאת דוד היימן:
דף היומי בזוהר הסולם, פרשת תולדות עמודים נח-ס,
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה: מהי הבחינה שלא הכיר יצחק ביעקב?

הבגד- בבחינת הבגידה, שהיא ההשתוקקות העצמית של האדם- כאשר ניתנת זו לכלל- לאני המשותף, הרי שמעלה ריח גן עדן.
בגדי עשיו- אין בהם ריח, אך כשיעקב לובש בגדים אלו של גאוה, הרי שמתפרשת לגאוה בדרכי השם. לכן מעלה ריח- רוחניות.
יצחק לא מכיר את יעקב ולכן מברכו. יצחק שמייצג את המשפיע- המבקש לברך את עשיו המייצג את גדלות כלי הקבלה, אינו מכיר ביראת השמים של יעקב. יעקב מייצג את הבחירה ביתר דביקות- באהבה. מחזיק הוא בשלום שהוא הכלי המחזיק ברכה לישראל.


לקבלת סיכום הזוהר היומי בוואטסאפ בפלאפון הנייד שלכם
שלחו הודעת סמס/וואטסאפ עם המילים נא לצרף לסיכום, למספר – 0542142421, תודה.


צפו בשיעור השקפה בדף היומי בזוהר בעמודים אלו:

לשיעור דף היומי בזוהר למתקדמים – לחץ כאן