מיהי אשת זנונים ומהן דרכיה?

היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' יג-טו. מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

 

שאלה: מיהי אשת זנונים ומהן דרכיה?

כאשר רוצה האדם ללכת בדרך של קדושה אורבת לו אשת זנונים. אשת זנונים מבטאת את גילוי פרטיותו של האדם באופן לא מתוקן. בסטרא אחרא, צד הגוף, החומר, צד הבריאה – שולט על הזכר- על ערכיו הפנימיים, על צד הבורא שבו. אשת זנונים מנסה את האדם ולוחצת עליו להמשיך הארה ממעלה למטה- לפרטיותו.

כיצד? מתעדית היא בתכשיטים מרובים ומתדמה למלכות של גמר התיקון. מפתה היא את האדם בתענוג פרטי שלא נובע מברית וכאשר מתפתה, אזי מטילתו לגיהנם. אותם שנופלים ברשתה, נותרים עריריים, בעלי תאווה גדולה, ולא פעם אף חולים.

מה שומר על האדם? היחד. הכח להתכלל ולהתחבר עם חבריו מתוך ברית אמת.

 

שיעור השקפה:

 לשיעור דף היומי בזוהר מתקדמים – לחץ כאן