מהם הפעולות שגורמות לאדם להיות נרצח ע"י אשת זנונים?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' טז-יח, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהן ח' הפעולות שגורמות לאדם להיות נרצח ע"י אשת זנונים?

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שאשת זנונים היא הבחינה הנפשית באדם הבאה מצד יצר הרע ורוצה למושכו לדרך רעה.

א. חושק האדם לדרכי הטומאה.
ב. נכנסת בו רוח שטות ומאבד את כל מדרגות הקדושה.
ג. מושך תענוג משמאל בלי ימין- בבחינת יין המשכר. נואף עם אשת זנונים.
ד. נסתמים עיניו ונבחן לעיוור מהקדושה.
ה. עולה הזונה ומגלית עוונו למעלה ומקבלת רשות להרגו. כל אורות החיים מסתלקים ממנו.
ו. מתעורר. אך אינו יכול לסגת מדרכיו.
ז. אשת זנונים מסירה את כל תיקוניה שעל ידיהן נתדמתה לקדושה ונראית עתה בכל כיעורה.
ח. רוצחת את נפשו. מאבד את כל חיותו.

video
הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – טז-יח (שיעור השקפה)

 

video
הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – טז-יח (למתקדמים)