פניני הזוהר- כיצד נכון לבקש?

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת זהר ויצא, עמודים יט-כא, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א:

כיצד נכון לבקש?

הזהר מלמד אותנו כיצד התחתונים צריכים לבקש אור:

אבא ואמא לכאורה כשני הפכים. אבא מייצג את קו ימין ואמא את קו שמאל וביניהם יש מחלוקת כלפי התחתונים.

התחתונים שהם זו"ן יכולים לעשות שלום בעליון על ידי ביקוש שהוא ביקוש אמיתי. ואלו בנים נקראים אבני יקר, אבני הלב שאלו ההבנות שיש בכל אחד. הבנות אלו מחברים בין החכמה לחסדים.

צריך לייצר את השלום וזה קורא על ידי התפילה שכשאנו אומרים לשם יחוד קודשא בריך הוא שזה ז"א, עם שכינתיה שזאת הנוקבה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו שזה יראה באהבה ואהבה ביראה וצריך לבדוק שאנו מעלים ביקוש אמיתי של חיבור, שלום ויחד ולא ביקוש לרצון העצמי. וצריך שיהיה ביטוי בשלום בין אדם לחברו.