סמינר פסח – להיות איש מתרגש

241

סיכום מתוך הסמינר שהיה בפסח, שעוסק באהבת הזולת, אחדות, כיצד להתרגש בעבודת ה' ולאן לכוון את הלב.