יום הזכרון לחללי צה"ל – יהי זכרם ברוך

כיצד מתייחס הזוהר הקדוש לאותם שמתו במלחמה? האם עלינו לקבל את יום הזכרון כארוע דתי או חילוני?

הרב אדם סיני שליט"א, ראש בית מדרש "הסולם" ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בהתייחסות פנימית ליום הזכרון.

הרב מבאר את חשיבות וקדושת החללים, ושכרם ומעלתם הרבה מעבר לעניין המדיני או האידיאה המדינית, אלא יש פה יחודיות רוחנית כנשמה של יהודי שהגנה על יהודי אחר, ומעלתה וקדושתה רוחנית והרבה הרבה מעבר למדינת ישראל.

יהי זכרם ברוך.