פניני הזוהר: איך בונים אהבה?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' כ"ה-כ"ז, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

איך בונים אהבה?

על שאלה כבירה זו עונה הזוהר.
כאשר אדם בא לבית הגבירה, לאשתו, עליו לפייסה ולשמחה בדברים.
מדוע? כדי שלא תהיה נחשבת אצלו כדבר הפקר.
כלומר שלא תהיה מזולזלת בעיניו.
ועוד, שאפילו יש לו מיטת זהב והיא מצעת לו מיטת אבנים, עליו להעדיף את רצונה
המייצג את המקום המשותף.
כל זאת, כדי לעשות לה נחת רוח. כאשר כך פועל האדם, מתוך בחירה ורצון ל-"ביחד",
אזי יכול לבוא לבחינת אהבת אשתו.
ומיהי אשתו?
לב אוהב השם המבטא את נשמת האדם.