פניני הזוהר – מה גורם לאדם להתעורר?

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת ויצא עמודים ל"א-ל"ג, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א:

 

מה גורם לאדם להתעורר מחוסר חשיבותו לשכינה הקדושה?

"ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי."
היקיצה היא לגלות שאהבה היא הדבר החשוב בחיים ולא הסיפוק האישי.
וזה בית אלוקים – "זה" מפרש הזוהר שהכוונה לברית. הברית היא המביאה אותנו לאהבה!
כך זוכה יעקב לגילוי השכינה.

הרצון לחופש. שהוא רצון טבעי באדם. אך אין הוא יכול להשיגו ללא ברית.
עליו לותר על החופש הפרטי ולהתחייב בברית שרק היא היא האמצעי להגיע לאהבה.

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – לא-לג (למתקדמים)