פניני הזוהר – מהו סולם בפנימיות?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' כ"ח-ל' מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהו "סולם" בפנימיות?

הסולם, הוא מלכות דקדושה. זאת בתנאי שראש הסולם מגיע השמימה.
ראש הסולם הוא היסוד- הברית.
כאשר שומר האדם את בריתו- אז הרצון של האדם יכול לבטא נאמנה את המלכות דקדושה.

מהו שעולים המלאכים בסולם?
אלו הם אומות העולם, העולים בחשיבותם אצל האדם.
התעלותם נובעת מכח האדם לותר על עצמו בבחינת אור חוזר הנדחה.
הגילוי הנובע מדחיה זו, היא של מלוא עוצמת פרטיותו וכשרונותיו העצמיים- שהם בחינת אומות העולם שבו.
גילוי זה עלול להפיל את האדם לגאוה, אך אם שומר בריתו, אזי משמש עם גילוי האני לטובת היחד.
אז נבחן שהמלאכים יורדים, ומתגלה מלכותו של הקב"ה. מלכות הכלל על כל הפרטים.