פניני הזוהר – מה הקשר בין ברית לאהבה?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' ל"ד-ל"ו מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מה הקשר בין ברית לאהבה?
נראה על פניו כי הברית, שהיא התחייבות שלוקח האדם על עצמו מפרעת לו לחופש.
כביכול מפרעת היא לו לאהבה, הנראית כמקום חופשי וחסר גבול.
אך מספר לנו הזוהר, כי תפיסה זו מקורה בעיוות של התפיסה הגופנית המקולקלת.
האהבה לה מייחל האדם לא יכולה לבוא, אם לא ע"י כח מוקדם של התחייבות וברית.
אם אינו שומר האדם על בריתו, הוא אינו יכול לבוא לאהבה. אף אין הוא רוצה בה, מכיון

ומחייבת היא אותו לוותר על רצונו לסיפוק אישי ולבוא למקום המשותף, הנתון לכלל ולא לתאוותו הפרטית.

לפיכך מחויב האדם להתחזק בבריתותיו- ברית היסוד, ברית השבת, ברית נישואיו ועוד.
הברית היא פתח השמים, פתח לגילוי התכלית שהיא האהבה.