פניני הזוהר – מהו שצריך 'לשים גבול לים'?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' ל"ז-ל"ח מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהו שצריך 'לשים גבול לים'?
2015-04-29_2355הים הוא בחינת הארת החכמה הנמשכת למלכות,
דהיינו לרצונו של האדם.

אם פועל האדם עם רצונו, ללא גבול ובהפקרות, אז ודאי יחטא בתאוותו, הגואה כגלי הים המאיימים לשטוף את ליבו.

אך אם יראה כי השכינה, היא בחינת הגבול לים, אזי ישובו גלי סערת נפשו לאחור.
כך יוכל לקבל את הארת החכמה במסגרת הכלל –
במסגרת האמונה, שהיא כח השכינה.
כח זה מתבטא גם בשם שדי, בבחינת 'שאמר לעולמו די'.
שם זה מבטא את הגבול שבמסגרתו אפשר לקבל את ההארה.