פניני הזוהר – מהו שיעקב גלל את האבן מעל הבאר?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא פרשת ויצא עמ' מ"ט-נ"א מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהו שיעקב גלל את האבן מעל הבאר?

2015-04-30_1528יעקב אבינו מחפש את הבאר בשדה.

מיהי אותה הבאר? זוהי המלכות דקדושה. ליבו האוהב של האדם. מחפש יעקב את האהבה.
יעקב מוצא את הבאר אך זו מכוסה באבן נגף ובצור מכשול.
ב' בחינות אלו מייצגות את הרצונות הפרדיים של האדם – אותם רצונות שלא מצטרפים לכלל, אלא מבקשים את הלבד ולא את היחד.
כל העדרים נאספים אף הם על הבאר, מבקשים לרוות את צמאונם, כלומר, לקבל תענוג מהיחד.
 *
מיהם העדרים? מחנות הקדושה, הצדיקים, המבקשים לינוק מהכלל.בכח אמוני המיוסד על ברית, גוללים הם יחד את האבן המפרעת ועל ידי כך זוכים להשקות את כל בחינות הרצונות, המבקשים את חיותם. ואין חיות אלא מתוך הקשר למלכות דקדושה – מתוך הקשר לכלל – ליחד.