פניני הזוהר – מהו שיעקב גלל את האבן מעל הבאר?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' נ"ב-נ"ד מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מהו שהתורה היא המגנה על האדם?

מספר לנו רבי אבא, שהתורה היא המגנה על האדם.

ומהו כח ההגנה שבה?
כוחה הוא בכך שהיא מהווה בידינו אמצעי מושלם, שדרכו אפשר לבוא לשלום ואהבה.

על האדם להבין שהוא לא מטרה לעצמו.
לא נועד האדם לשמש את עצמו וגם לא את סביבתו.

אלא נועד הוא לשמש עם פרטיותו לכלל, ליחד.
לשם כך, מוכרח הוא שיגלה את טבעו וכישרונותיו, מוכרח הוא שיהיה בעל יישות עצמית, אך זו אינה באה אלא כאמצעי להגדלת הכלל.
כל פרטי המציאות הן באדם והן בעולם לא באו אלא כדי לשמש לגילוי והגדלת הכלל.
זוהי דרך התורה, הנאמנת להביא את האדם למטרת הבריאה, אל האהבה השלמה.