שנת שמיטה זה אמונה

שנת שמיטה היא בחינת אמונה.
אנו נמצאים בשנת שמיטה, וכפי שחשוב לקיים את המצוות קלה כחמורה, מעלת הכוונה חשובה לא פחות ואף יותר, על כן הבאנו בפניכם מקבץ הלכות שמיטה , ואת ההשקפה הרוחנית שבדבר. ושנזכה לבחינת אמונה.
מהי השבת ומה משמעותה בגידולי האדמה? כיצד שנת השמיטה מראה את הרעיון ההשקפתי שהבריאה כוללת גם זמן של שלמות, לאחר ששת שנות היגיעה? צפו בדברי הרב אדם סיני שליט"א על המשמעות הרוחנית של שנת השמיטה.

הלכות שמיטה נבחרות:

פתיח הלכתי על השמיטה ושאלות ותשובות נבחרות ושימושיות.
מהי מצוות השמיטה? מה עושים בה וממה צריכים להיזהר?
איסורי שמיטה ומצוותיה, רבים הם. אך אם נבקש להסבירם על רגל אחת, נתחיל בזה שאסור לזרוע ולנטוע – ובכלל זה, אסור לעשות פעולות כדי להצמיח ולהשביח את תוצרת הארץ בשנת שמיטה. מה שכן מותר לעשות, וגם זה בהגבלות מסוימות, הן פעולות שישמרו את המצב הקיים בכדי להינצל מהפסד. בנוסף לזה, מצוה מן התורה להפקיר את יבול אילנות הפרי של שנת השביעית לכל העולם, ואסור לשמר את התוצרת כבשאר השנים. אסור לסחור בפירות שביעית.
מהו הטעם שאנו מקפידים על שנת השמיטה?
הטעם לכך, כפי שכתב בספר החינוך (מצוה פד): א. משרשי המצווה, לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חידוש העולם, כי ששת ימים עשה ה` את השמים ואת הארץ [שמות כ`, י"א], וביום השביעי שלא ברא דבר הכתיב מנוחה על עצמו.
ולמען הסיר ולעקור ולשרש מרעיוננו דבר קדמות העולם אשר יאמינו הכופרים בתורה, ובו יהרסו כל פינותיה ויפרצו חומותיה, באה חובה עלינו להוציא כל זמנינו יום יום ושנה שנה על דבר זה למנות שש שנים ולשבות בשביעית, ובכן לא יתפרד העניין לעולם מבין עינינו תמיד, והוא כעניין שאנו מוציאין ימי השבוע בששת ימי עבודה ויום מנוחה.
ב. ולכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם.
ג. ועוד יש תועלת בדבר לקנות בזה מדת הוותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמול.
ד. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה האדם שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גידולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הביטחון. עד כאן דבריו.
טעם שאדם מצווה לשמור את השמיטה היא שיזכור שיש מי שמנהל את העולם ולא הכול נעשה מ'כוחו ועוצם ידו'.
בשנת שמיטה, האם מותר לקנות פירות משדה של גוי?
מאחר והגויים לא ניצטוו על השמיטה – שדה שבבעלות גוי אינה צריכה לשבות בשנת שמיטה, ואין לנו כל סיבה להימנע מלקנות את פירותיו.
האם מותר להשקות עציצים בשנת שמיטה?
עציץ המונח במקום סגור כבבית וכדומה, אין כל הגבלה להשקותו. אולם, עציץ המונח בחוץ כגון אדנית – אין להרוות במים, אלא להשקות במינימום כמות המים, ההכרחית לקיום הצמח.
האם מותר לאכול פירות וירקות של א"י בשנת שמיטה?
פירות וירקות שגדלו בא"י בתנאים של שמירת שמיטה מותרים באכילה. אבל אלו שגדלו בתנאים שלא שמרו בהם את השמיטה אסורים באכילה, ולכן צריך להקפיד לקנות פירות וירקות רק עם הכשר.
האם מותר לקטוף תוצרת משדה של מישהו שלא הפקיר אותו, או שזה גזל?
הפוסקים נחלקו על כך. להלכה מותר לקחת גם ללא ההפקר.
 

שות נבחר:

גינה בשנת שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בי' בניסן התשע"ה
שלום לכב' הרביש לי גינה וגדל לי בשנת שמיטה עשבים גבוהים בשביל ובערוגה שאיננה נטועה אלא מונחים בה רק חלוקי נחל. הדבר לא יפה ובשביל גם לא נח. כיצד ואם אפשר בכלל להוריד העשבים בשנת השמיטה ?תודה רבה !
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

מותר לנקות עשבים מהגינה כיון שאין לו כונה להצמיח אלא לנקיון. ולכן מותר לכסח את הדשא או גדר חיה.

 

שנת השמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בג' בניסן התשע"ה
אני גר בבית משותף קומה 3 ויש לי שתי מירפסות אחת פתוחה ללא תיקרה ואחת עם תיקרה ויש לי שם עציצים עם פרחים האם מותר לי לטפל בצמחים לגזום להפוך את האדמה ולשים דשן או לשתול פרחים חדשים לרוב העציצים יש גם צלחת תחת העציץ.בתודה לכבוד הרב.
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

במרפסת יש ריצוף, וגם אם לא היו תחתיות לעציצים הרי הם כעציץ שאינו נקוב, ולכן מותר.

 

אדנית שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ה באדר התשע"ה
שלוםיש לנו אדנית ללא נקב מלמטה במרפסת בחוץ תחת גגון פלסטיק. רציתי לדעת האם מותר להזיז אותה על מנת שלא תהיה בשמש, מדובר בלואיזה ואנו חושבים שהיא מתייבשת בגלל השמש.בנוסף האם מותר להוציא את העלים היבשים ?במידה ויש עציץ עם אותם נתונים האם מותר להוציא ממנו עשבים ?תודה
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

   
אדנית שבבית או במרפסת, גם אם יש בה נקב נחשבת כאין בה נקב, כיון שהיא מונחת על הרצפה.מותר לגזום ולנכש ולהשקות ולהזיז ממקום למקום את העציצים שבבית וכן במרפסת.

 
 

שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ה באדר התשע"ה
אדם שיש לו בגינה גפן יש צורה מותרת של הזימור בשמיטה ?בתודה מראש.
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

על ידי גוי, וגיזום המקום ביד ולא בכלי. דהיינו שני הדברים יחד, אבל ע"י ישראל אסור.

 

שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ד בשבט התשע"ה
שלום לכבוד הרבהאם פרי שחנט קודם טו בשבט התשע"ה קדוש בקדושת שביעית ?
אמרו לי שכל מה דקי"ל שלענין תו"מ בפירות האילן ט"ו בשבט הוא הקובע, זה ביחס לשנים א -ו, אבל בשנת השמיטה הדין משתנה וכל פרי שחונט מא' תשרי (התשע"ה) קדוש בקדושת שביעית וכאילו חלויות השנה השישית קוצרו. האם זה נכון ?
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

הדברים אינם כל כך ברורים כפי שהוצגו.אין כמעט פירות שחונטים מא' תשרי עד טו בשבט מלבד הלימון, וכל הפירות המצויים הן משנה שישית ולכן חייבים בתרו"מ גם אם שהו על העץ זמן רב. וכן לשנה הבאה תשע"ו תהיה קדושת שביעית על הפירות של השנה הזו עד טו בשבט, גם אם נלקטו לאחר א' תשרי. ואם בכל זאת פירות חנטו לפני טו בשבט וכגון השסק נחשב כשנת שמיטה לכל דבר.

 

שאלות בנושא שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ד בשבט התשע"ה
לרבנים שלום,יש לי מספר שאלות בנושא שמיטה1.האם מותר לעבד פירות משישית בשביעית?2.אם הפירות מתרקבים מותר לזרוק אותם?תודה רבה,אוריה כהן
התשובה:

מאת: רבני מכון התורה והארץ

בס"דשלום וברכת ד'1. פירות ששית אפשר לעבד בשביעית. אבל אסור לעשות עבודת בעץ לטובתו.
2. אם הם ראויים למאכל אדם אין לזרקם. אבל אם אינם ראויים לאדם ואין בע"ח באזור אפשר לזרוק.שבת שלוםבברכת התורה והארץיהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

 

אדנית שאינה נקובה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ב בשבט התשע"ה
שלום לכב' הרב,י1. ש לי בחצר אדנית בגובה של כ- 50 ס"מ וברוחב של כ 3 מטרים.2. החצר עצמה הינה יציקת בטון של כ- 20 ס"מ ואין בה אדמה חשופה. החצר אינה מקורה.3. האם ניתן לשתול צמחים (נוי ומאכל) .תודה,גלעד
התשובה:

מאת: הרב רצון ערוסי

1-3. לשתול צמחים (נוי ומאכל) בשמיטה אסור אפילו באדנית כזו, כמו שאסור מדרבנן בעציץ שאינו נקוב.יש המתירים רק בתוך בית, אם האדנית הזאת בתוך בית מקורה.

 

קבלת עציץ מתנה בשמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ' בשבט התשע"ה
שלום רבקבלתי ממקום העבודה עציץ קורנית שנקנה ממשתלה.מה דינו?יום טוב ובשרות טובות
התשובה:

מאת: הרב יובל שרלו

שלום וברכהניתן לצרף כמה נימוקים כדי להתיר את השארת העציץ הזה: למן השאלה האם בכלל "נעבד" אסור (מחלוקת גדולה בפוסקים), דרך העובדה שמדובר במשהו שהוא רב שנתי (לגבי איסור ספיחין הוא קל יותר), ועוד נימוקים שונים.

 

שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בו' בשבט התשע"ה
לכבוד הרב שלום רבהאם פירות שחנטו עד טו בשבט אין בהם קדושת שביעית, ומפרישים מעשרות של שנה שישית ? והאם פירות שחנטו לאחר טו בשבט יש להפקיר ולנהוג בהם קדושת שביעית ?בתודה מראש, הרצל יעקב
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

א. פירות הדר הם היחידים שראויים לפרוח ולגדול לאחר ראש השנה, ובהם נכון להחמיר אם יודע שחנטו לאחר ראש השנה. ואם אינו יודע אפשר לסמוך על הרוב שחנטו לפני ר"ה.

ראש דשא בשנת שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בי"ז בטבת התשע"ה
בס"דשלום לרב ותודה מראש על תשובתו!
האם מותר להכין בשנת השמיטה ראש דשא ולגדל אותו עם ילדים בביה"ס ?תודה
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

מותר לגדל גידולים חקלאים במים או בעציצים שבתוך הבית ולא מוציאים מחוץ לבית.

 

שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בו' בטבת התשע"ה
בס"דשלום לכבוד הרב,
האם יש ענין להקפיד שתהיה כשרות בתכשירי טיפוח, קרמים, סבונים וכדו' המיוצרים בארץ ומצוין שהם מכילים מרכיבים מהצומח (אבוקדו, שמן אגוזים, רימונים וכדו') מתוך חשש שבייצורם השתמשו בפירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית ?תודה רבה מראש.
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

זה חשש רחוק ולכן אין מקום להחמיר.

היתר מכירה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ט בכסלו התשע"ה
1) מה הדין לגבי פירות וירקות מהיתר מכירה, האם חלה עליהם קדושת שביעית, כלומר האם אני גם צריך להיזהר לא להשחית ולזרוק את השאריות ?2) וגם-אם התשובה היא כן, האם צריך לייחד פח שמיטה-ואם כן מה בדיוק הדינים בזה, או שצריך רק לעטוף בשקית ולקשור ואפשר לזרוק בפח ?
התשובה:

מאת: הרב אברהם יוסף

א. מכירה פירושה שהקרקע שייכת לגוי שבזה הופקעה קדושת שביעית מהקרקע, וממילא אין קדושת שביעית בתוצרת החקלאית שבאה מהיתר המכירה. ואסור לנהוג בהם קדושת שביעית מפני החרם שנעשה בימי מרן.ב. בתוצרת אוצר בית דין בלבד שיש בה קדושת שביעית יש להקפיד שלא לאבד את הפירות, אבל הקליפות שדרך הבריות להשליך לפח אין בהם קדושת שביעית. ואם התקלקל הפרי יש להניחו בשקית ניילות סגורה למספר ימים עד שיירקב, ואז מותר להשליכו לפח. ומכאן שאין כל צורך בפח שמיטה.

 

שתילה בשמיטה באדנית שבמרפסת

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בט"ו בחשוון התשע"ה
המרפסת שלנו בקומה שניה ומכוסה חלקית בפרגולה. יש בה אדניות עם תחתית מעל הרצפה.בא גנן לשתול צמח נוי באדניות שמתחת לפרגולה ושתל גם באדנית שמחוץ לה.האם יש לעקור מה ששתל שם? האם יועיל אם אנתק את הפרגולה (השתולה כבר) ממקומה ואעביר אותה מתחת לגג?תודה רבה!
התשובה:
מאת: רבני מכון התורה והארץ
בס"דשלום וברכת ד'בצמחי נוי אין חובה לעקור, אמנם נעשתה מלאכת איסור, אבל לא כל פעולה דורשת עקירה.
העברה לתוך הבית יכולה להועיל להמשך הדרך (הטיפולים במשך השנה) אבל זה לא משמעותי.שבוע טוב
יהודה הלוי עמיחי

 

שנת שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בי"א בחשוון התשע"ה
שלום כבוד הרבהאם מותר להוסיף אדמה בעציץ נקוב בתוך הבית או מחוצה לו, באדן החלון, כשהוא עומד על צלחת ?תודה רבה ושבת שלום
התשובה:
מאת: הרב אברהם יוסף
בעציץ שבבית מותר הכל. בין אם הוא בנוי בתוך הבית, ובין אם הוא מיטלטל.

 

פרחי נוי בשמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בי' בחשוון התשע"ה
שלום לכבוד הרב,1. יש לי בגינתי מספר אדניות (כולם עם עם נקבים ליציאת המים, אך אינם על הרצפה, אלא על מעמדים או אבנים שמפרידים אותם מהרצפה או תלויות על הגדר). באדניות ישנם פרחי נוי.
מה דינם לגבי שמיטה? (לגבי השקיה, גיזום, דישון, או אף שתילה של פרחי נוי חדשים באדניות מנותקות כאלו?)2. כמו כן, בנוסף לאדניות הקטנות הנ"ל, יש לי אדנית גדולה מאבן (כלומר בנו על הרצפה קיר אבנים ובתוך חומת האבנים הזו ישנם פרחי נוי בלבד), גודל האדנית הבנויה היא כמטר רוחב, על כ-3 מטר אורך, וכחצי מטר עומק לערך.
האם לאדנית זו יש דין של מצע מנותק??תודה מראש לכבוד הרב על תשובתו.
התשובה:
מאת: הרב רצון ערוסי
1. גם בעציץ שאינו נקוב, אסור מדרבנן, לזרוע או לשתול בשביעית, וכן לא לגזם, ולא לדשן.
אלא מותר לקיים את הצמחים ע"י השקאה חיונית, ודישון לסילוק מזיקים, כמו הדברה וכיו"ב. והוא הדין לאדניות שתיארת.
2. אם היא על משטח בטון, הרי היא כעציץ שאינו נקוב, ודינה כנ"ל. ורק אם אדנית זו היא בבית, יש מתירים לעבוד העבודות הנדרשות כפי שכתבת בשאלה 1 לעיל.

 

דיני שמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ח בתשרי התשע"ה
לכבוד הרב כנהר שלום.
מס' שאלות,
1. בגינתי יש עצי ריחן מאוד צפופים. האם אני יכול להעביר אותם לעציץ לא נקוב? או להעביר אותם למקום אחר בגינה? אם כן כיצד עלי לעשות זאת?
2. גדלו לי שני עצי ריחן – כנראה מזירעונים שעפו, ליד שיח לואיזה, האם אני יכול להעביר גם אותם(כנ"ל)? האם יש בזה בעיה של כלאיים? יש בניהם פחות מ-30 ס"מ.
3. לפני כשלושה, ארבעה חודשים שתלתי בגינתי כל מיני ירקות עליים, כגו' גרגיר, בצל ירוק ועוד. במשך כל התקופה לא ראיתי כלום, עכשיו נראה שהם מתחילים לגדול. האם יש בהם בעיה של ספיחים?תודה וכל טוב.
התשובה:
מאת: הרב רצון ערוסי
1. בשמיטה – אסור.
2. אסור להעביר אותם בשמיטה, ואין דין כלאיים בצמחים שאינן מאכל אדם.
3. כן. הם אסורים באיסור ספיחים.

 

הכנסת עציץ הביתה בשמיטה

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ה בתשרי התשע"ה
שלום לרביש לנו עציץ שאינו נקוב (ע"י תחתית מתחתיו) שהעלים שלו יוצאים ממסגרת האדנית ונמצאים מעל הקרקע (מעל ריצוף רחוב-באויר בלי לגעת בריצוף). העציץ נמצא מחוץ לבית בחצר ולא על האדמה אלא על ריצוף רחוב.
האם ניתן להעבירו לבית אחר לתוך הבית ?תודה
התשובה:
מאת: הרב אברהם יוסף
מותר לטלטל עציץ שאינו נקוב בשנת השמיטה, ורק בשבת יש דין מוקצה.
הנוף אינו משפיע מאומה ולכן הזזת העציץ ממקומו אין בה משום קוצר וזורע.

 

שמיטה בגינה פרטית

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בו' בתשרי התשע"ה
שלום כבוד הרב,
נכנסתי לבית חדש במהלך השנה והנתי את הגינה הפרטית עוד לפני ראש השנה ע"פ ההלכה.
ביומיים האחרונים שמתי לב שבחלק מהפרחים בגינה אין ערוגות כמו שצריך דבר המונע מהמים שאני משקה את הצמחים להגיע באופן תקין לפרחים.
אני חושש שבמידה והמים לא יגיעו לפרחים הם לא ישמרו על עצמם במהלך השנה וזאת בגלל שראיתי שחלקם כבר מתחילים לנבול.
האם מותר לי לסדר להם ערוגות קטנות לצורך שמירה על המים?תודה מראש
וברכת שנה טובה
עמיר
התשובה:
מאת: הרב רצון ערוסי
ההיתר מוגבל רק לצורך שאמרת, ורק כדי שלא ינבלו. רצוי מאוד שתעשה זאת ע"י נכרי.

 

שמיטה בבית

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ו באלול התשע"ד
אשמח אם הרב יוכל לענות על כמה שאלות בענין שמיטה אצלי בבית. לא הצלחתי להבין איך עלי לנהוג, למרות כל מה שכתוב בחוברות.
1. ממתי אני צריכה לשים לב לגבי קניית פירות וירקות ?
2. איך אני יודעת שמה שאני קונה צריך לשים בכלי שמיטה ?
3. העציצים במרפסת שלי- קומה שניה מתחת לגג, חלק על צלחת וחלק לא- האם זה בסדר ? מותר לי להשקות ? מותר לקטוף מהם ?
4. האם מותר לקנות פרחים ועציצים ? מותר לשתול בעציץ ?
5. יין- איך לנהוג לגביו ?תודה רבה!
התשובה:
מאת: הרב אברהם יוסף
א. ירקות החל מראש חודש חשון. פירות רק אלה שגדלו לאחר ט"ו בשבט תשע"ה.
ב. פח שמיטה מיועד לפירות שיש בהם קדושת שביעית דהיינו אוצר בית דין. ורק דבר שראוי לאכילה מקומו בפח שמיטה, אבל גרעינים וקליפות שרגילים לזרוק אין בהם קדושת שביעית ומותר להשליך לפח רגיל.
ג. עציצים של פרחים משקים כרגיל כמו גם אם הם באדמה. אפילו עציצים שיש בהם פירות וירקות, אין בהם קדושת שביעית ומותר לנהוג בהם כעציץ שאינו נקוב להשקות ולקטוף כרגיל.
ד. לרכוש מותר בפרט אם הם פרחים רב שנתיים. לשתול בתוך הבית מותר,
ה. היין מגיע רק לאחר חודש חשון תשע"ו, ויש היתר מכירה ויש אוצר בית דין.

 

שמיטה בבית

מתוך: הארץ ומצוותיה » שמיטה פורסם בכ"ו באלול התשע"ד
אשמח אם הרב יוכל לענות על כמה שאלות בענין שמיטה אצלי בבית. לא הצלחתי להבין איך עלי לנהוג, למרות כל מה שכתוב בחוברות.
1. ממתי אני צריכה לשים לב לגבי קניית פירות וירקות ?
2. איך אני יודעת שמה שאני קונה צריך לשים בכלי שמיטה ?
3. העציצים במרפסת שלי- קומה שניה מתחת לגג, חלק על צלחת וחלק לא- האם זה בסדר ? מותר לי להשקות ? מותר לקטוף מהם ?
4. האם מותר לקנות פרחים ועציצים ? מותר לשתול בעציץ ?
5. יין- איך לנהוג לגביו ?תודה רבה!
התשובה:
מאת: הרב אברהם יוסף
א. ירקות החל מראש חודש חשון. פירות רק אלה שגדלו לאחר ט"ו בשבט תשע"ה.
ב. פח שמיטה מיועד לפירות שיש בהם קדושת שביעית דהיינו אוצר בית דין. ורק דבר שראוי לאכילה מקומו בפח שמיטה, אבל גרעינים וקליפות שרגילים לזרוק אין בהם קדושת שביעית ומותר להשליך לפח רגיל.
ג. עציצים של פרחים משקים כרגיל כמו גם אם הם באדמה. אפילו עציצים שיש בהם פירות וירקות, אין בהם קדושת שביעית ומותר לנהוג בהם כעציץ שאינו נקוב להשקות ולקטוף כרגיל.
ד. לרכוש מותר בפרט אם הם פרחים רב שנתיים. לשתול בתוך הבית מותר,
ה. היין מגיע רק לאחר חודש חשון תשע"ו, ויש היתר מכירה ויש אוצר בית דין.

 
 

קיבלתי ב מתנה עציץ מאורח חילוני
מה הדין בענין שמיטה.מותר להשקותו כדי שלא ימות?תשובה:שלום רב
עציץ שאינו נקוב בתחתיתו והא נמצא בתוך הבית מותר להשקותו כרגיל. ממילא גם אם בא ממשתלה ניתן להניח ששם היה בתוך קירוי וגם כאן הוא בא לתוך הבית, ולכן אם הוא קיים כבר מלפני השמיטה לא נעשה בו כל איסור. אבל אם העציץ הזה נשתל בשמיטה, כלומר הוא טופח ונעשה במשתלה באיסור תוך כדי שנת השמיטה, יש איסור לקיימו. דומני שבתקופה זו כבר קשה להניח בודאות שהעציץ נעשה בהיתר לפני השמיטה.
מקורות:
ראה שביעית פ"ב משנה ו, ראש השנה ט ב, רמב"ם פ"ג הל' יא.
 • כב' הרב
  העציץ שקיבלתי מתנה נקוב בתחתית אך מונח על צלחת-ככה קיבלתי אותו.פשוט לתת לו לגווע ???? לא להשקות רק לצורך כך שישרוד????

 • מאת רבני בית ההוראה:

  אם הצלחת היתה תמיד תחתיו הוא נחשב שאינו נקוב. אבל שוב, חובה לדעת שהוא נשתל לפני השמיטה! אם זה נעשה לאחר ראש השנה [מה שכנראה הוא כך…] אסור להשאיר אותו ויש לעוקרו.
   

  האם מותר לקבל עציצים בשנת השמיטה?

  האם במקרה בו קיבלתי במתנה עציץ עם צמח בתוכו בשנת השמיטה יש היתר לקבלו ולטפל בו אפילו טיפול מינימאלי ביותר כדי לשמור בחיים?
  תשובה: 
  שלום וברכה
  אם לא ידוע שזה נקנה ממשתלה שאינה שומרת שמיטה אין לקבלו.
  בברכה,
  בנימין שמואלי