הזוהר היומי – מדוע יעקב בא לעבוד 7 שנים?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' נ"ח-ס' מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

מדוע יעקב בא לעבוד את לבן 7 שנים?
שואל הזהר הקדוש מדוע יעקב מגיע ללבן ואומר לו
אני אעבוד שבע שנים – מדוע לא אמר לו פחות זמן?יעקב מבקש לעבוד שבע שנים כדי להגיע לתיקון הארץ,  מכיוון שהאשה היא כנגד הקרקע והקרקע מקבל תיקון אחרי שבע שנים, כמו שנת שמיטה.כיצד העבודה הייתה אצל יעקב כימים אחדים?
מכיוון שהוא עבד מצד האידיאה של הכלל והוא חי
את הכלל ולא את הפרט.

ליעקב היו שתי נשים, הוא עובד בשביל רחל ומקבל את לאה.
לאה היא בחינת יובל ורחל שמיטה. הוא עובד בשביל השמיטה ומקבל את היובל וכאן ניתן לראות סדר של עבודה שהאדם מגיע לתפילה עם הרצונות הגשמיים מכיוון שזה מה שהוא מתלהב ממנו. אך, כשנכנסים למלך צריך לשים את הדברים האלו בצד ולבקש על הדברים הפנימיים.