הזוהר היומי – כיצד תפיסת הבורא קשורה בתפקיד האדם בעולם?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' ס"ז-ס"ט מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

כיצד תפיסת הבורא קשורה בתפקיד האדם בעולם?

במאמר השבטים ניתן לראות את תפקיד האדם בעולמו. תפיסת האדם את הבורא יתברך צריכה להיות מצד התפקיד שלו לקבל את ההטבה מהבורא.

בבורא יש אחדות ובבריאה יש שניות (נפרדות). הנפרדות הזו, שהיא הפרטיות, כשהיא מצד עצמה היא דבר מפריד.
התיקון הוא לראות את הרצון העצמי כדבר המחבר המבטא
את האחדות ולא מפריד.

אברהם הוא כנגד קו ימין ויצחק הוא כנגד קו שמאל המבטא את אברהם ולכן מוליד את יעקב שהוא כלל, קו אמצעי.

בני יעקב שהם השבטים – הם מבטאים את הפרטים הבאים לגלות ולבטא את הכלל של יעקב שאומר שכל התענוג בא מכך שהגוף כפוף לנשמה.

זאת גם המחלוקת הגדולה בין הדת למדע. הדת – נראית פרמיטיבית. המדע – מגיע לפרט ומצד עצמו הוא דבר רע.
אך, אם המדע ישרת את הדת אז הדת גם תוכל לגדול יותר והשילוב של הדת והמדע יותר גדול מהדת שעומדת בפני עצמה מכיוון שזה הפירוט שנותן יסודות ברגש וכך ניתן לחיות יותר את הרגש.

ראובן מייצג את השותפות של בני ישראל עם הבורא. לכן נקרא 'ראו בן' מלשון תולדה המשתתפת עם הבורא.