מהי שליטה של רשע ומהי שליטה של צדיק?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' קמ"ב-קמ"ד
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

הרשע זהו כח של השתוקקות ותענוג גדול אך זה בסוף עושה חושך. הצדיק כשבא לו תענוג על הרצון העצמי הוא דוחה אותו ממטה למעלה וככה לאחר הויתור העצמי הוא יכול לקבל את התענוג בצורה הנכונה.

כשמגיע לאדם תענוג, הוא צריך לעצור ולהחשיב את הקשר לבורא ולא את התענוג האנוכי. הצדיקים הפועלים בקדושה גורמים לייחוד למעלה ומזה הם מקבלים.

יש שני סוגי שליטה:
שליטה רעה שהאדם רוצה לשלוט על מה שמחוצה לו והוא נתון לליבו.
שליטה טובה שהאדם שולט על ליבו ולא פועל לפי החשק. צדיקים ליבם נתון להם.

השליטה האמיתית של האדם מגיע מתוך כח הויתור שהוא כח החסדים שמתבטא בקורבן התמיד שהוא כח ההתמדה שבאדם.