הדף היומי בזוהר – סעודת סיום ויצא

שצג) כשיעקב הלך לדרכו, כשהלך לקבל ג' בחינות מאו"א בשביל הנוקבא, לארבעה צדדים, חו"ב תו"מ, הקיפו אותו, כלומר, שעלה למ"ן לאו"א, ובקו אמצעי גילה שם ד' אורות חו"ב תו"מ באו"מ. לארבע זוויות העולם, הנוקבא, שמרו אותו, שהמשיך חו"ב תו"מ מאו"א לנוקבא בכל השלמות. ורק בזמן מועט נתרגש ממקום העליון, משליטת השמאל שבאו"א, שמשם מתפשטים מלאכים המתהפכים לכמה גוונים. ועליהם נאמר ויפגעו בו מלאכי אלקים, שנפגע ונתרגש מהדין שבהם. והיה זה, כדי לשמור האילן שלמטה, כדי שיעלה מ"ן לאו"א, ויגלה שם קו אמצעי, לשמירת האילן שמלמטה, הנוקבא, מן הדינים. ואחר שהמשיך קו האמצעי, ויאמר יעקב כאשר רָאָם, כשגילה בהם הראייה, המוחין דחו"ב תו"מ, היוצאים על קו אמצעי, אמר מחנה אלקים זה, שייחד את מלאכי אלקים למחנה אחת, ונעשו עמודים אל הנוקבא, לד' זוויות שלה. ואז, ויקרא שם המקום ההוא מחניים, שנעשו ד' מחנות לד' זוויות של הנוקבא, ד' רגלי הכיסא.