הזוהר היומי – מהם התרפים של לבן בעבודה?

דף היומי בזוהר, פרשת ויצא עמ' קמ"ה-קמ"ז
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

 

יעקב בורח מבית לבן ורחל גונבת את התרפים של אביה לבן, ומניחה אותם תחתיה.

 

מהם אותם תרפים?
תרפים מלשון תורפה. יצר הרע, לבן, משתמש בתרפים בנקודות התורפה של האדם על מנת להפילו. נקודת התורפה של האדם היא אותו מקום שהאדם משתוקק אליו,  אך אין לו את כח המסך להשתמש בו בקדושה.

 

כיצד פועלים התרפים?
בקסם ובנחש, בזמן ומקום.
יצר הרע ממתין לרגעי החולשה של האדם, הן מצד המחשבה והן מצד ההרגשה ואז דופק בו ומכה בו.
כאשר אדם עוזב מקום נפשי אחד כדי לקנות מקום נפשי יותר גבוה, אז במצב האמצע – בדרך, במדבר –
שם מסית אותו יצר הרע.

 

מה הפתרון?
רחל, החביאה את התרפים תחתיה, במקום הפחות חשוב. אברהם שבר את הפסלים.
הנכון הוא לשבור ולא להסכים כלל ללשון הרע, לעבודה זרה. אך אם כבר לקחת אותם, כלומר הקשבת להם, אז נכון להניח אותם במקום שאינו חשוב לך, כלומר לא לתת חשיבות ליצר הרע הבא להסית אותך מהדרך.