סעודת ראש חודש – תמוז תשע"ה

(תמלול מדברי הרב)
התפקיד שלי לייצר צורה הרמונית בנפש שהיא אהבת ה'.
המחשבה היא כלי לפירוש המציאות. האדם קובע את פירוש המציאות ואתה צריך
לשלוט על המחשבה ואסור להיכנע!!! כל פעם להצליח עוד קצת.
ניתן להשתמש בדמיון מכיוון שאין אמת מצבית. המצב זה החומר והצורה זה
הנשמה הגוף מצד עצמו הוא מוות.
אין אמת במצב המצב הוא חומר גלם וצריך לראות איך כדאי לחשוב שזה נתינת
הצורה על זה ולא מה המחשבה שעולה לי לראש.
ה' מביא את המצבים כדי שהאדם יביא את הצורה הנכונה.
בחודש תמוז צריך לחזק את המחשבה הנכונה של שלווה אחווה אהבת ישראל. וכך ניתן לבנות את בית המקדש .
חודש טוב