הזוהר היומי וישלח – מה ההבדל בין יעקב לישראל?

מה ההבדל בין יעקב לישראל?

דף היומי בזוהר, פרשת וישלח עמ' נ"ב-נ"ד מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

ר' יוסי שואל את ר' אלעזר: מדוע לאחר שנאמר ש'לא ייקרא עוד שמך יעקב אלא ישראל' עדיין הקב"ה קורא לו יעקב?

עונה לו ר' אלעזר כמו שלקב"ה יש את שם הויה ויש את שם אלוקים וזה תלוי באדם לפי מעשיו ותפיסתו.

יש באדם רצונות שניתן לפעול אותם או בגדלות או בקטנות אך נשארים במסגרת הקדושה וזה ההבחנה בין יעקב לישראל.

אצל אברהם יש מעבר מעבודה זרה לקדושה ולכן לא ניתן להישאר עם השם הקודם אברם.

מדוע רחל מתה שנולד בנימין?
ר' אלעזר אומר שכדי לקנות את האמונה יש סדר שמתחילים ממציאות של א"ס ובסוף גם חוזרים למציאות שלמה אך באמצע מגיעים למציאות של דין, של פרטיות גדולה. המוות של רחל זה הוויתור על הרצון הגדול בשביל קניית האמונה.