הזוהר היומי – וישלח – מה האדם צריך לעשות כשיש לו צרה?

דף היומי בזוהר, פרשת וישלח עמ' נ"ה-נ"ז
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

אנו נמצאים במציאות של תודעה גשמית שהיא תפיסת הפרטיות – ויש את התודעה הרוחנית שהיא התורה והתפיסה של הכלל.

כשלאדם יש רצון הוא מנסה לפתור את המציאות של התודעה הגשמית במילוי הרצון, אך זה לא יהיה פתרון אמיתי לצרה של האדם.

אומר הזהר הקדוש התיקון האמיתי הוא בלימוד התורה וההתראות של הגשמיות מראה לנו את הצרה הרוחנית ולכן התיקון יהיה בחיבור לעץ החיים על ידי התורה.

הרוחניות באה כדי לחזק את הכלל וצריך להיזהר מאנוכיות רוחנית. מי שמתרפה מהתורה כשיגיעו לו צרות הוא ירגיש רע. מי שמחובר לתורה גם כשיהיה לו צרה הוא יוכל לעצור ולהסתכל על זה כמשהו שמקדם אותו ואת התיקון יעשה ברוחניות.

הצרה האמיתית של האדם היא צרה רוחנית והתיקון שלה יהיה בפנימיות ולא בחיצוניות. אין תקווה לקבל שלמות בחיצוניות וצריך להיות מיואשים לגמרי מלהיות שלמים בעולם הזה.