זוהר יומי – וישלח – מדוע ההתרפות כל כך קשה וכיצד מתגברים עליה?

דף היומי בזוהר, פרשת וישלח עמ' נ"ח-ס'
מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

ההתרפות בנפש האדם קשה יותר מהעצלות כי האדם עושה אך לא כמו שצריך. בעצלות ברור לאדם שהוא לא בסדר ובהתרפות הוא לא רואה את זה (האדמו"ר מפיאסצנה).

כשאדם מרגיש שהוא רחוק הוא צריך להתגבר בתורה.
אומר ר' אבא כשאדם הולך בדרך תורה יש לו מליצי יושר.

מהו הקושי של רחל בלידתה?
רחל היתה מתקשה בלדתה ואז מגיע המקטרג על שני דברים:
א. שיעקב איחר לשלם נדרו. ב. משום הקלל שהוציא מפיו.

לכן אומר הזהר לעולם לא יפתח אדם פה לשטן- פתיחת הפה היא הפגימה בשכינה. באדם יש חלק באדם שהוא הרצון לקבל לעצמו וצריך להיזהר לא לתת לו כוחות מיותרים כי ביום שאתה חלש הוא יתקוף.

רחל רואה את הולד ואומרת 'הוא בן אוני' שזה צד השמאל, הדין.
יעקב בא ומקשר אותו לימין ולכן קורא לו בנימין.

רחל קבורה בדרך כסימן לכך שכשבני ישראל יחזרו מהגלות, ממקום הנפרדות, הוא בוכה – כלומר מעלה ביקוש לשכינה הקדושה שהיא ה"יחד".