סעודת ראש חודש – אב תשע"ב

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams