אני לדודי ודודי לי

317

מה זה אני לדודי?

"אני לדודי" זה שכל האני שלי הולך להתבטלות גמורה לדודי. מדוע הוא נקרא דודי? יש אהבת דודים ואהבת רעים. אהבת דודים זו אהבה המתפרצת מאליה. על שם האהבה הזו נקרא דודי.

לכן, כל פעם שיש את הרצון הזה של חכמה, של התחדשות, נקרא שיש אהבת דודים. ההתחדשות הזו, אם היא באה בקדושה, אז היא במסגרת של חסדים. אם באה שלא בקדושה, אז היא באה כרצון לקבל חזק של האדם.

ההתחדשות הזו נקראת אהבת דודים. לכן, הבורא יתברך שנותן את מטרת הבריאה, נקרא דוד.

יש גם אהבת רעים. אהבה שלא מתפרדת לעולם, כמו שני רעים אוהבים, שאהבת הרעים הזו היא מציאות של אהבה תמידית. השמש נעה, הכוכבים נעים במעגולתיהם, יש אוויר. יש תהליכים שקורים בנפש האדם, בגוף האדם, בחברה, שקורים מאליהם, בלי קשר למה שאנחנו עושים או לא עושים. זה הקיום. הקיום בא מהזיווג הזה שנקרא "תדיר דלא פסיק", שזה נקרא אהבת רעים.

כך המציאות הזו מתחלקת לקיום ושכלול. הקיום בא מאהבת רעים, והשכלול בא מאהבת דודים. אבל אם אני מנסה לשכלל דבר שאני עדיין לא ראוי לו, זה כמו ילד קטן שנוהג באוטו כשאין לו רשיון, וממילא – עושה תאונה. ככה כשמקבלים אור שאנחנו עדיין לא ראויים לו, זה נקרא אהבת דודים שאינה ראויה.

איך יכולה אהבה ראויה להתקיים? רק בתנאי שיש הקדם שאני לדודי. מה זה האני? האני – זה הרצון הפרטי שלי. לדודי – הכוונה היא לקדוש ברוך הוא. האם אני יכול לתת את כל רצוני לקדוש ברוך הוא? זה נקרא המציאות של סליחות שאותן אני פועל בחודש אלול.