מתוך מכתב של רבי בנימין סנקובסקי זי"ע (תלמידו של בעל הסולם)

181

IMG_20150916_054307