מתוך מכתב של רבי בנימין סנקובסקי זי"ע (תלמידו של בעל הסולם)

182

IMG_20150916_054307