הלכה בפנימיות – דפנות הסוכה לעומת הסכך

מדוע אפשר שדפנות הסוכה תהיינה מקבלות טומאה ולעומתן הסכך צריך שלא יהיה מקבל טומאה? וכן מדוע חייבות הדפנות להיות קשורות לארץ?

הדפנות הן המסגרת בה אדם שם עצמו. חייבות הן להיות מחוברות לארציות, שם פעולתו של האדם. כאשר אדם אינו בונה לעצמו מסגרת פרקטית, ארצית, לתורתו, ותורתו הינה רק רוחנית, אינו יכול לעשות עבודה אמיתית.
כל תורה רוחנית חשוב שתהיה מורכבת משיטה ומפרקטיקה.

החיבור לארציות מתבטא בכך, שאסור שהדפנות תהיינה גבוהות מהארץ יותר מג' טפחים. ג' טפחים הוא המרחק שמעליו יש ניתוק, וכל עוד שיש לא יותר מג' טפחים נקראים החלקים הרחוקים – לבודים. אסור שעבודת האדם תהיה מנותקת מהארציות שהיא הרצון של האדם.

הדפנות יכולות לקבל טומאה היות והן בחינת השלא לשמה, כדי להגיע ללשמה. לעומתן הסכך, חייב להיות למעלה מהארציות ולמעלה מהדעת, ושאינו מקבל טומאה כלל. כך היא האמונה, חיבת להיות נקייה מכל רבב. הסכך המייצג את האמונה מהווה את בחינת הלשמה.

כאשר יודע האדם לכוון את פנימיות ההלכות הופכות הן להיות משמעותיות הרבה יותר מסתם פעולות טכניות.

בברכת צל האמונה
הרב אדם סיני