הזוהר היומי – פרשת וַיְחִי יַעֲקֹב, עמ' ד'-ו'

הזוהר היומי – פרשת וַיְחִי יַעֲקֹב, עמ' ד'-ו'

אין שלם מלב שבור – אדם ההופך לב שבור לאתגר נפשי של ביטול הגאווה – יצליח.

כך מלמד אותנו הזוהר הקודש – "בוא וראה, שלא נתנה הנבואה אלא לנשברי לב". מדוע יעקב התנבא דווקא במצרים שהיה לו לב נדכאים? ולהלן ראיה מהכתוב: "וירא יעקב כי יש שבר במצרים, הרומז על שבירת הלב שיהיה לו, ותכף נתעורר לשלוח בניו שמה, מטעם שידע שלא נתנה נבואה זו אלא לנשברי לב."

מצרים הוא בחינת הגאווה של האדם, ולב הפועל בגאווה מביא לפירוד מה', לכן לגאוותן לא ניתנת נבואה שכן ממילא הוא רואה רק בתוך עצמו.

על-כן, לא ניתנה הנבואה אלא לנשברי לב, דהיינו לביטול האני. הנבואה באה מטעם שברון הלב, שאדם מוכן לוותר על ליבו, שאין לו ברירה אלא לשבור ליבו לבוא בביטול להקב"ה. לב האדם מזויף, רע מנעוריו ועליו לתקנו. אז מדוע יעקב מצווה על בניו לרדת מצרימה? שכן הירידה למצרים מביאה את האדם לראות את הרע, וכאשר רואה כמה מצרים וגאווה יש בליבו, אז נשבר, ושם יכול הוא להתחבר לבורא יתברך.
להצטרפות בווצאפ, שלחו מסרון ל-050-3322433