ראש חודש מרחשוון בסולם תשע"ו – דברי הרב ליכטנשטיין שליט"א

199

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams