סעודת ראש חודש מרחשוון – דברי כבוד הרב

294

תמונות מהסעודה