סעודת ראש חודש מרחשוון – דברי כבוד הרב

292

תמונות מהסעודה