סעודת ראש חודש מרחשוון – דברי כבוד הרב

293

תמונות מהסעודה