סעודת ראש חודש מרחשוון – דברי כבוד הרב

286

תמונות מהסעודה