אסרו חג השבועות

102

אסרו חג השבועות מאפשר לנו לנצור את החוויה הרוחנית של החג הנפלא שזכינו בו כעם יהודי.
התנועה הקוסמית היא הקונפליקט הקיים בין כל ההפכים בעולם ובמרכזה בין הנברא לבורא.
התיקון שאנו כעם וכל אחד מאתנו כיחידים היה אמור לקיים בחג השבועות הוא פתרון הקונפליקט. זאת מתוך הידיעה הברורה, שהפתרון המשלב את ב' ההפכים טוב יותר מכל אחד מהחלקים כאשר עומד בנפרדותו.
תורתנו הקדושה שניתנה לנו מפי עליון היא זו המאפשרת לייצר את השלום העולמי בין הנברא לבורא ובתוך כך בין כל ההפכים.

אכן, לשם מדריכה אותנו התורה,לקו אמצעי, לתאומים המתחברים לישות אחת, למזל אחד.

היום עלינו לנצור חוויה זו, כדי שבכל פעם שנפגוש במשך השנה את הקונפליקטים, נדע שהם חומר גלם לשלום.
ננצור את החוויה על ידי סימנים שכל אחד יעשה לעצמו, וברגע האמת יציף את לבו ונשמתו מהם, ובע"ה כל אחד מאתנו וכולנו יחד נקדם את השלום המקומי והעולם, שהרי : "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".