חיפוש האור

———— חיפוש האור ———

איך אומרים הסוסים? "העיקר שאתה נהנה מזה".

מהו מקור העדר האור?
הבורא ברא את הבריאה כאשר היא מלאה באור אינסוף. בסוד "הוא ושמו אחד".
הנברא בחר ביתר דבקות, דהיינו דבקות של השוואת צורה, ובאופן פשוט יותר – אהבה.

וכך אמר : היות ואין לי כלי של אהבה אני מסתלק מקבלת האור (צמצום א'), עד שאבנה כלי אהבה (כלים שצורתם היא השפעה),
זאת אומרת, שכל הסתלקות האור הייתה רק לוואי לעובדה שאין לנברא כלי של אהבה. אין בעיה באור עצמו. יתרה מכך הבורא רוצה לתת לנו את האור יותר ממה שאנו רוצים לקבלו. לא צריך לשדל את הבורא לתת לנו את האור. הוא רק ממתין שנביא את הכלים הראויים להכיל אור זה. "יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק".

מה יעזור לאדם אם יקבל את האור, והרי הוא עצמו סלק את האור, ע"י צמצום הרצון.

כיצד צריך האדם לפרש את שאיפתו הכמעט אובססיבית לתענוג?
הפירוש הנכון להשתוקקות לתענוג או להיעדרו : טריגר שתפקידו להזיז את האדם לפעולה. אי תענוג או הסבל נועד להפגיש את האדם עם הצורך לבנות כלי לאהבה.

היכן התעתוע?
התעתוע : האדם מפרש את חוסר האושר, חוסר התענוג, כחסרון שצריך להתמלאות באור. נדמה לו שאם חסר לו אור התפקיד שלו למשוך אליו את האור.

מעתה על האדם לחפש את הכלי להנאה ולא את ההנאה.

כיצד בונים כלי לאהבה?
שלב א': אידאה
שלב ב': ברית
שלב ג' : אמון הדדי.

אתם מוזמנים לדון בינכם לבין עצמכם על השלבים הנוספים: כמו כבוד הדדי, גבולות, גאווה בקשר, ועוד…..

הרב אדם סיני