האם התורה נצחית?

285

האם התורה נצחית?

לכאורה התשובה הפשוטה היא ודאי שכן.
אך אם נאתגר אמונה פשוטה זו מעט יותר,
נשאל : כיצד יתכן שהתורה נצחית היא אם היא נלמדת בגדרים של זמן ומקום הכלים(מלשון כלייה) ונפסדים?

 

למשל : אם תפיסת השבת הנה שכל שבעה ימים צריך לשבות ממלאכה, אזי התורה המצווה זאת תלויה בזמן ומקום. וכן אם כל פעם שמגיע התאריך י' בתשרי – יום הכיפורים צריך וחייב לצום, אזי התורה תלויה בזמן.
כן בענייני השקפה וידיעת המקרים. אם אברהם אבינו הוא דמות שנולדה לפני 3828 שעקד את יצחק בנו בהיותו בגיל 37 וכו'… אזי, התורה מתוארת באופן גשמי.
יתרה מכך : כאשר תעלה נשמתנו לעולם האמת שם אין זמן ומקום גשמיים, כיצד תיתפס התורה?
ובכן לכאורה על פי התפיסה החיצונית התורה אינה נצחית, שהרי נשואה היא על ערכי זמן ומקום.

 

אבל..
התורה אכן נצחית זאת ניתן להבין בב' אופנים.
א. התורה הנצחית היא תורה מופשטת (תורה דאצילות) שאינה תלויה בזמן ומקום, ורק לנבראים היא מוגשת ככזו, היות והם תופסים רק באופן זה.
ב. התורה היא הוראת דרך. האדם פועל בתודעת העולם הזה, ומקבל את התוצאה בתודעת העולם הבא שלו, דהיינו בפנימיותו. לשם עליו לכוון את תוצאת הפעולה.

 

העולם הזה הוא כמו סימולציה שדרכה אנו פועלים כדי להגיע לתוצאה פנימית.
כמו טייס שלומד טיסה בסימולציה של מטוס. כמו משחק מחשב שדרכו משפרים כשרון זה או אחר.
אם לומד הוא לטוס אין זה משנה אם העולם הזה הוא סימולציה או לא, התוצאה היא הקובעת.
מה גם שחז"ל הורונו לנו מכבר, שהעולם הזה הוא כצל חולף.

 

נסכם:
התורה היא נצחית בהיות מופשטת מזמן ומקום גשמיים. יחד עם זאת היא מוגשת לנברא לצורך אימון, כדי שבעזרתה יתקן עצמו, לתודעה שלמה המובנית בצורה הרמונית.
באופן זה יוכל האדם לקבל את התענוג האלוקי שהבורא ברחמיו הכין בעדו.
בידידות
הרב אדם סיני

Like