החברים כותבים – עלון שביל הזהב מס' 2


עלון זהב מס2 - 0001עלון זהב מס2 - 0002

עלון שביל הזהב – חידושים מטעמים ועוד פנינים מעניינים לפרשת השבוע..
פרשת בשלח תשעו'
"ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלקים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה".
מפרש רש"י, "פן ינחם" – "יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב לשוב".
לאחר שעסקנו בפרשות הקודמות, דרך "מכות מצרים" על כוחות הנפש הקיימים באדם, שאיתם צריכים אנו לפתח את היחס הנכון בקשר שלנו עם העליון, למדים אנו בפרשה זו, על דרכו של האדם, כאשר יוצא הוא משליטת ה"אנוכיות", וכיצד הבורא ית' מנחה אותנו, בדרך הנכונה בעבודה.
מצטט הרב אדם סיני בספרו, מזוהר "בשלח", וכך אומר הזוהר- "מדרך הכלב, כשמכים אותו באבן, הוא בא ונושך חבירו".
מסביר הרב, שיצר הרע נקרא כלב, הנובח הב הב. הב לי מהעולם הזה, הב לי מהעולם הבא.
יצר הרע ממשיך לדבוק בדרכו, ומנחה את האדם בכל מצב, כיצד לא לוותר על פרטיותו, ולקבל לעצמו.
היציאה ממצרים, מהווה התחדשות משמעותית ביותר בנפש האדם, בעבודתו הרוחנית.
כל התחדשות, מכריחה את האדם לוותר על מקומו, ולעשות את הצעד הבא, ועלינו לקחת זאת בחשבון, כאשר באים אנו לצעוד לעבר המטרה הרוחנית שאנו מצווים עליה.
רצון האדם על פי עצת יצר הרע, לשוב לפרטיותו, והסכנה הכרוכה בכך, הינה חלק חשוב בעבודת האדם, וע"כ צריכים אנו לעשות ולפעול ע"פ הנחיות העליון, ובחסדי ה' נצליח ונזכה לגאולה, אמן.