אהבה הנשואה על הגוף

מרחבים משותפים

אהבה הנשואה על גוף, שאינו שליח נאמן של הנשמה, מביאה לרוב הצרות שבבריאה בכלל ובאנושות בפרט.

 

הגוף מייצג את פרטיות האדם.

אהבה הבנויה על פרטיות של כל אחד מהצדדים, תגרום לכאוס ומשברים מיותרים.

 

הגוף לא יכול להתחבר עם גוף אחר, הנשמה יכולה.
הפעולות הגופניות המייצגות את רצון הנשמה לחיבור הם הביטוי האמיתי לאהבה.

 

השגיאה נובעת מכך שברצונות הגופניים אנו חשים את ההשתוקקות, ונדמה לנו שבמקום ההשתוקקות צריך לקבל את ההארה – את התענוג.

חוק : היגיעה במקום אחד והשכר במקום אחר.

 

היגיעה בגוף והתענוג בנשמה.

אם נתבונן היטב, ונשכיל על פי תורתנו הקדושה, נראה שיש להשתמש בהשתוקקות כחומר גלם. ואת התוצר שהוא היחד – האני המשותף נאדיר כאהבה.

אם כך, מה תפקיד הגוף?