החברים כותבים: הזוהר היומי – מאמר "שמי הוויה לא נודעתי להם"

דף היומי עמודים ד-ו וארא

מאמר "שמי הוויה לא נודעתי להם"

לאחר שבפרשה הקודמת פונה משה לה' בשם אדנא בשם של אדנות,

הוא אומר למה הראותה לעם הזה ונותן משל לבת מלך שהיתה לה מריבה עם בעלה.

בא בעלה ולקח את הדברים שאמרה ואמר למלך והיא שתקה.

אם היה מדבר משה כמו שדיבר במשל היה עלול למות.

 

מה היו דבריו של המלך למשה? 

משל למלך שהיתה לו בת לא נשואה, המלכות, שהיה המלך מדבר דרכה.

היה למלך אוהב שדיבר איתו דרך ביתו. כשהגיע זמנה להנשא ונשאה לאוהב המלך.

קרא לה המלך ואמר לה, עד היום את היית שליחה שלי ומעכשיו יהיה שליח חדש, בעלך.

יום אחד אמר הבעל דברים לבת המלך לפני המלך , לפני שהספיקה בת המלך לבקש למות ולשרוף אותו איתה

אמרה בת המלך לבעלה אם אין רצון אתה מת. אם אין צורה, אין גם חומר.

כל מה שבא קודם, בא בשביל משה רבינו שעליו נאמר : "נאמן בכל ביתי אתה"

אדם שמקבל רצון מהמלך עליו להתנהג כמו יהודי-

שלא ירצה לקחת הכל שידע שקיבל את הרצון רק בגלל בת המלך שהוא נשוי לה.

ר' יוסי אומר "מהי המטרוניטה?" זוהי בת המלך שהיא מלכות.

 

יעקב היה גדול מכל האבות ונווספה לו מאת ה' את האות ו' כי כתוב:

אל אברהם, יצחק ויעקב. כל מי שנימול ושומר את הברית ראוי לזיווג פנים בפנים.

 

למדנו היום שני דברים עיקריים:

1. למה משה לא נענש

2. למה זכה להיות גואל של עם ישראל לא נענש כי ה' לקח על עצמו את השיח איתו

הוא הראוי כי התגלה אליו בשם ה'. ומדוע הוא לא ראוי להכנס לארץ ישראל ושארץ ישראל לא תקרא על שמו?

לא עונה על זה כאן הזוהר אבל נענה בהמשך.