החברים כותבים: הזוהר היומי- ד' בחינות שמתראות

105

הזוהר היומי  עמודים יג-טו

האדם בנוי מד' בחינות שמתראות גם בעולם וגם במתכות.

היום הוא יסביר את הקשר בין נפש האדם למתכות.

בעולם הקודם הוא הסביר שהעולם הוא יחידני. שהעולם נצרך כדי לעשות זיווגים.

אומר בעל הסולם שהכוח האמיתי של האדם הוא היכולת לחבר בין ב' הפכים.

כל מה שהאדם תופס הוא תופס מחוצה לו. לכן עשה לנו דבר נפלא ונתן לנו לחבר בין צדדים בתוכנו.

כמו דרום וצפון שמתכללים זה בזה. ההתכללות הזו מאפשרת איזשהו קשר.

אם אדם אחד מאד טכני ואדם אחר הוא מאד רגשן אז כל אחד יכול או להתכלל בתכונה של חברו וללמוד ממנה,

ואז כל אחד יעריך את רעהו ושני הצדדים יצאו מורווחים.

או שכל אחד ישנא את רעהו ויתרחקו זה מזה ואז אף אחד לא יוכל להתכלל בתכונה הטובה של רעהו.