עושים שמח !!!

218

עושים שמח !!!

ממה להיות שמח?
מה עושה אותי עצוב?
מה התרופה הבטוחה נגד דיכאון?

ישנם שני כוחות חיוביים עיקריים בעולם. האחד נובע מהבורא והשני מהנברא.
הכוח הנובע מהבורא הוא העונג – אור חכמה אותו משפיע הבורא לנבראים – הוא האושר שאליו מייחל כל אדם.
הכוח השני הוא כוח השמחה – אור נשמה והוא הנובע מהנברא עצמו – הוא כוח התנועה שלו זקוק כל אדם, כדי לנוע ממקומו אל הבורא.
הרצון לקבל שברא הבורא יתברך יש מאין הוא המבקש את העונג.
הנברא שבחר ביתר דבקות – להיות משפיע כמו הבורא עצמו, הוא השורש הנקרא בינה, שהיא המקור לכל השמחה.
אין אפשרות לקבל עונג ללא שמחה.

פרקטיקה
לאחר הפתיח החשוב לעיל שמבסס את עיקרי החכמה אני מבקש להנגיש את הצד היותר פרקטי לנפש האדם.

ממה להיות שמח?
• מהתנועה – תזוז יהודי, בנפש, בגוף, במחשבה, אל תשהה במקום אחד.
• מחוסר פרזיטיות – אל תזדקק לזולת, שם אתה מקבע את האני המיילל שלך.
• תרקוד – תקפוץ מהרצון לקבל – מהארץ. תרגיש את הראש בשמים. אל תיצמד לחומר.
• מוויתור האגו – תרגיש את האני שלך לא חשוב, כך תוכל להתחבר לחבריך, במעגל כולם שווים. (גם אם צריך קצת משקה בפורים לצורך כך)

מה עושה אותי עצוב ?
• העצלות – כאשר אתה לא זז, אתה מתחבר ליסוד העפר, שהוא יסוד העצלות המביא לעצבות.
• האנוכיות – כאשר אתה מבקש כל העת, שהאושר שלך יבוא מבחוץ ולא מעצמך.
• טיפשות – מיהו טיפש? "המאבד מה שנותנים לו". הקב"ה נתן לנו כוח פנימי רב- השתמש בו. השתמש בכשרונות שלך ואל תרדים את היכולות שלך.
• האגו – כאשר אתה מחשיב את עצמך יותר מידיי, שום דבר לא מספק אותך.

מה התרופה הבטוחה נגד דיכאון?
ביום חמישי נדבר על כך במפגש לכבוד ראש חודש אדר ב'. בבית מדרש "הסולם" ז'בוטינסקי 128 ר"ג
כולם אבל ממש כולם מוזמנים.

הרב אדם סיני
יועץ זוגי משפחתי ואישי