העצמת האמונה בזוגיות

ד' צדדי הנפש: הגלויה הטובה, הגלויה הרעה, הנסתרת הטובה והנסתרת הרעה.

הנפשיות הגלויה מצד הטוב העליון מציפה בתודעה הגלויה את הזוגיות המחייה, הבוטחת, האוהבת, העורגת ליחד, זו המכסה על כל פשעי הפרט. כאשר נפשיות זו מגולה ההרגשה בזוגיות היא של אהבה.

ישנה גם נפשיות הגלויה מצד הרע
אותה הס מלהזכיר, אך נאמר שהיא זו הנראית ככעס עצב וייאוש המפרידים באצטלה של ישירות ופתיחות או של חיפוש עצמי.

אולם……
ישנן גם ב' בחינות של נפשיות נסתרת, שתפקידן לאתגר את הזוגיות.
יש לתת תשומת לב מרובה אליהן, היות והן עיקר המשפיעות על הזוגיות.
הנפשיות הנסתרת הטובה היא העליונה הבאה מלשד נשמתנו והאחרת תחתונה הבא מצרות גופינו.

העצמת האמונה בזוגיות
העליונה מסתירה את האידאות המתבקשות להתגלות, את המוחין מצד היהודי שבנו, את האהבה שהיא מעבר לזמן והמקום, את החיות הרוחנית הנשגבה.

יושבת זו הגבירה כתורה מסודרת להפליא ב"מחשבת הבריאה הזוגית", צריכים להאמין בה, לערוג אליה, לבקשה כמטמונים ולהחשיבה כיקרה מפז זכה וברה, נאצלת ואוהבת ומבקשת את הכלי כדי להתבטא. יש מישהו מלמעלה שחשב את כל התוכנית של זוגיות אוהבת עבורכם.

המשימות והאתגרים היומיומיים משכיחים מהאדם את תורת זוגיותו, ונסחף הוא למקרים עצמם. על "תורת האדם" שואל רשב"י: ותורה מה תהא עליה? בע"ה אצל כל זוג לא תהיה זרוקה בקרן זוית, אלא מהווה נקודת שאיפה מתמדת..

גבירה זו היא האהבה הנסתרת השלמה הקיימת בכל זוג. היא הזוגיות הרוחנית הנמצאת כבר בנפשכם, תפקידכם לגלותה. אסור שהמצבים ישכיחו מאיתנו שהאהבה מצויה הנפש הזוגית, צריך לגלותה.

דלדול הרוח
ישנה גם נפשיות נסתרת הבאה מהתחתית – מגופינו. זו באה וצועקת את מבוקשה בכעסים בטרוניות בהיעלבויות, בעצלות בפזיזות ועוד….

כילדה צועקת היא את מבוקשה. מופיעה היא באופן זה כתוצאה מדלדול הרוח, מעזיבת תורת החיים בקרן זוית, מהחשבת הזמני והמקומי יותר מהנצחי והמקודש. הגוף מאתגר לחזור ולחפש את הנסתר.
צעקת המן זו נועדה כדי למצוא בעיקשות את דרך מרדכי, דרך צדיקות של אמונה נשגבה – עיקשת. מאתגרת היא לחזור אל הנסתר ההרואי העליון.

חיו את תורת חייכם – את האהבה הנשגבה, חפשוה, גלוה, שלכם היא.
גלו את האני המשותף הנשגב הנצחי כקיים ומבקש להיות מזוג לכל פרטי חייכם.
היו מאמינים.
היו שמחים.
היו אוהבים.

הרב אדם סיני
יועץ אישי זוגי ומשפחתי
בשיטת "המרחבים המשותפים"