פורים ה'תשע"ו בבית מדרש הסולם

232

דברי הרב בסעודת פורים:

תמונות החברים:

סרטון הילדים: