ברכת האילנות

ברכת האילנות

בחודש ניסן מצווה היא לברך על ראיית אילנות מלבלבים – דהיינו פורחים.

כפי הידוע, תורתנו הקדושה מכוונת את האדם ליצירת הרמוניה נפשית כזו, שיוצרת כלי באדם, הראוי לקבלת ההטבה השלמה מאתו יתברך.

מה באה ברכת האילנות להוסיף בנפש האדם?

כאשר הפרח מופיע באילן הוא מסמן תקווה שיצא הפרי. יכולת האדם, להודות לה' יתברך על הפרח דווקא בניסן, מסמנת את הכוח של היציאה מהגלות.
חודש ניסן שהוא מלשון נס, מאפשר הוא לאדם לצאת מגלות התפיסה המצרית של האגו הצר. היכולת להסתכל בצורה רוחנית מעבר לזמן מקום העדר ותמורה מאפשרת לאדם לחדור למהות האמתית של נפשו. ראייה זו היא הגאולה מגלות הראיה הגשמית.

מה מאפשר את הגאולה?

אומר האר"י הקדוש בשער הכוונות שהשם א-ה-י-ה, הוא ששמר על בני ישראל בגלות. השם א-ה-י-ה הוא שם שכתוב בלשון עתיד בשונה משמות הבורא האחרים כמו הויה, יה, אל, אדני, צבאות, אלהים וכו'…

התקווה היא המאפשרת את היציאה מהגלות

השם בלשון עתיד מציין את התקווה, את העתיד אליו האדם שואף. היכולת לראות את הפרי כבר כאשר רואים את הפרח, מאפשרת לאדם להתחבר עם ההנפשה של התקווה המצויה בתוכו. חוויה נפשית זו מחברת את האדם עם היכולת להתמודד עם גלות מצרים המופיעה באדם באופנים שונים.
כאשר האדם פוגש מצב כאותי בחייו, צריך הוא לחפש את הרגש התקווה בתוכו. עליו להתחבר עם הרגשת הפריחה המקדימה את הפרי.

אילן = אמן.

אדם צריך להאמין כדי לקוות. חודש ניסן, בו אנו מברכים ברכה זו, הוא זמן קוסמי מסוגל המאפשר לנו לבסס חוויה זו בנפשנו, אותה עלינו לשמר ולהשתמש בה בכל השנה.
ועוד, שפרח הוא בחינת רוחניות, שבטבעו הוא בחינת ריח, שהוא המחבר את החומר עם מה שמעליו.
ועוד ליודעי ח"ן- שפרח הוא רפ"ח ניצוצין. ט"ר פעמים ל"ב שהם ח' מלכים כפול ד' בחינות. בהיותם חסרי לב האבן שהוא בחינת ל"ב דמלכות. רפ"ח הם בחינת השפעה המציינים את הרוחניות לעומת ההשתוקקות.

לסיכום :

ברכת האילנות מאפשרת לאדם להתחבר עם חווית התקווה. אותה חוויה איתה יוצא האדם מגלות לגאולה, מתפיסה חומרית וגשמית לתפיסה רוחנית. מאגו צר לפתיחות נפשית לשמחה ואהבה.

פרחים לאשתך

כאשר בפעם הבאה מבקשת אשתך פרחים, אל תהרהר בנפשך, מה כבר יש לעשות עם פרחים, הרי הם חסרי תועלת. תפנים בנפשך, שהיא מבקשת תקווה למשהו מעבר לחומר, היא מבקשת יחד נפשי – רוחני, אהבה הנישאת על אידאה של השפעה, תקווה רומנטית של נפש החפצה באחדות.
זאת מבקשת היא ממך. ואתה כשמגיש תשורה זו, בקש בנפשך לפגוש בערגה אמתית חווית פריחה זו בנפשך. פגוש את ערגת אשתך ויחד תנועו בכוח הנס שבניסן אל מעבר לחומר, אל הנשמה המתמזגת לאחד.
הקדם לברך יחד עם אשתך את ברכת האילנות ותתחילו לפרוח לאהבת אמת. אל תוותרו עד שיופיע פרי האהבה בלבכם.

בתקוות הגאולה
הרב אדם סיני