לג בעומר בקהילת הסולם תשע"ו

דברי הרב בסעודת ל"ג בעומר – תשע"ו

הגילוי הגדול הוא ע"י הנסתר!
רבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו את תורת הנסתר.
תורת הנסתר היא הגילוי הגדול.
אם לא נודה ללובן העליון, לנסתר, לא יהיה לנו תיקון- ואלה ימים של דינים.
הדין לא יכול להיתקן אלמלא הנסתר!

ל"ג בחינת גל "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"

הדלקת מדורה בקהילת הסולם

תמונות החברים