השאיפה הנשמתית

השאיפה הנשמתית

?התבוננות יהודית – הזמנה אישית ?

נפשו של האדם כוספת אל ההרגש הרוחני הרציף ההרמוני והמחובר.
לא פעם בשל כיסויים על שאיפה זו מהתל בנו רצוננו הגופני ומבקש מאתנו הרגשה של תענוג רגעי מקומי, כאילו הרגש זה הוא מה שנפשנו חפצה.
אף על פי שתעתוע זה של ההרגשים הזולים משהו, מאכזב אותנו כל פעם מחדש, אנו כיתושים נמשכים אל האורות המזויפים של התעתוע הגופני.
התענוג המצוי בכל פנה חשוכה של חיינו המואר באור טכנוקרטי מאולץ, ניתן לנו די בקלות. היכולת לוותר עליו קשה עד מאוד.

? הפתרון ?
אנו מבקשים לתת תחליף לתעתוע. בכל אופן לפגוש תחליף זה, אף אם הוא רק לרגעים בודדים במשך החיים במשך היום, יוצר הוא ערגה לדבר האמתי.
ההתבוננות היהודית הפנימית למקום זה, מפגישה אותנו עם רגשות נעלים המעדנים את הנשמה. זו בהתעלותה מרוממת את עולמו של האדם ומתוך התעלות זו, המעשים והמידות הנוהגים בנפשו מקבלים עילוי ומצליחים לנסוק מעבר לחיי השעה אף אם מצויים שם.
מצליח האדם לדלג בין הזמנים והמקומות אל מה שראוי לו, אל ההרגש הרוחני הרציף ההרמוני והמחובר.

? הזמנה ?
אני מזמין כל יהודי לחוות ב-12 מפגשים מדויקים התבוננות יהודית זו ולתרגל אותה למען תואר דרכו אל מה שהוא ראוי לו ביותר.

לפרטים : קרן 050-314-11-11
דף האירוע: https://www.facebook.com/events/1731203673831023/

בידידות
הרב אדם סיני

245bddca-d764-42cd-88bb-ee7d14caa473