להקשיב ללב

להקשיב ללב
האם הלב הוא לב אמתי או רק כמו לב ובקיצור "כלב"?
אומר הזהר הקדוש (ראה זהר בשלח וב"הסולם" אות תמ"א) שמעצמות הזיווג של שור וחמור יוצאת קליפת הכלב , שהיא קליפת עמלק.
כלב הוא אותיות כ(כמו)לב.
כאשר אומר אדם שצריך להקשיב ללב, צריך הוא לדעת היטב שאין לבו לב של "כלב", שהרי אז נופל הוא לקליפת עמלק.

מהי המלחמה האמתית בקליפת עמלק?
ישנה מלחמה מצד משה שהיא בעליונים עליה נדבר היום, וישנה מלחמה מצד יהושע שהיא בתחתונים.

?מלחמת משה בעמלק?
כאשר ירים משה ידיו וגברו ישראל. שואל הזהר הקדוש "וכי בשביל שאהרון וחור תמכו ידיו, היו ידיו אמונה"?
ומשיב הזהר הקדוש "אלא הכל בחכמה עשה משה מה שעשה, אהרון וחור זה מצד שלו שהוא ימין וזה מצד שלו שהוא שמאל…".

?האמונה צריכים תומכים?
האמונה באדם צריכה תומכים. אם נייצב תומכים אלו בנפשנו אזי נצליח להחזיק אמונת אמת שאם לא כך יכנס ספק ללבנו, שספק הוא גימטרייה עמלק שהוא היפך האמונה.

?תמיכת אהרון הימין
אהרון הוא בחינת למעלה מהדעת והשכל. דהיינו אקסיומות מחשבתיות (ודאים) אותם אדם מקבל למעלה מהדעת.

למשל:
• התוצאה האמתית של מעשיי צריכה להיות בתוכי ולא מחוצה לי . (חוק המכפלה)
• יש בורא לעולם שהוא טוב ומטיב וכל הסבל שאני חש הוא אימון לטוב. (המאמן הגיע)
• המציאות המורגשת לי היא תוצאה של מחשבותיי והאמונה שלי בהן. (הכול בתוכי)

ברור שעולות ספיקות רבות למחשבות אלו. לא צריך להתווכח איתן, היכולת ללכת למעלה מהדעת הוא בחינת אהרון המרים את הימין. לא צריך להתווכח עם הספקות אלא להחליט שככה זה וזהו. בלי תמיכה זו האדם נכנס שוב ושוב לספקות ומאבד את אמונתו.
האם זו האישה שאני צריך לחיות אתה? האם באמת הכול טוב או שאני מדמיין? האם יש בכלל אהבה בעולם? ועוד….
על כל השאלות האלו צריכה לחול "החלטה אמונית". לא צריך להביא אותן כלל לדיון (אולי אפשרי פעם בכמה שנים או אם קורה משהו חריג במיוחד).

?תמיכת חור בשמאל?
השמאל תומך באמונה בצורה של דחייה. כל המחשבות השליליות גורמות לאדם לייצר תסכולים ואלו גורמים לאמונות טפלות הנקראות עיוותי חשיבה.
על האדם, ע"י תמיכת חור, לדחות את כל המחשבות השליליות כמו : כולם נגדי. אף אחד לא אוהב אותי. ודאי שאני לא אצליח. אף פעם בעצם לא הלך לי בחיים וגם לא ילך לי ועוד… מחשבות אלו מולידות תסכולים וכעסים ואלו כמו כדור שלג עוד מחשבות שליליות שמתקבעות כיוצרות מציאות עגומה עד רצון לשים קץ לחיים.

?סיכום האמונה?
כדי להחזיק באמונת אמת, צריך לקבל ודאים(אקסיומות) למעלה מהדעת ולא להסכים לחקור בהם כל פעם מחדש (ראה קורח), לצורך כך צריך את תמיכת אהרון באמונה.
יחד עם זאת, צריך את תמיכת חור, כדי לדחות את המחשבות השליליות, היוצרות רגשות שליליים, שיוצרים עיוותי חשיבה ואמונות טפלות חסרות הגיון, שהולכות ומעמיקות את הכאוס הקיומי.
אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁכָּכָה(גימטרייה משה) לּוֹ אַשְׁרֵי הָעָם שֶׁיֲהוָה אֱלֹהָיו. (תהלים קמד, טו)
באמונת אמת
הרב אדם סיני