פרשת השבוע: פנחס

מודעות שבועית: פרשת פנחס
האם קנאה היא דבר חיובי או שלילי?
מדוע דווקא פנחס זכה בברית שלום ובכהונת עולם?
איך הסיפור של פנחס והמעשה שעשה מלמד על עבודת הנפש שאנו צריכים לעשות?

מרצה: עדיאל רוזנפלד

 

אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams