הרצאת הרב לקבוצת חיילים מצטיינים בנושא- חזון ומנהיגות ברוח הקבלה