בואי כלה – נח תשע"ז

בואי כלה, פרשת נח, תשע"ז,
כל פרשת נח דומה לאדרא זוטא. דהיינו צריך להתחיל לבנות את המוחין לזעיר אנפין, שהוא שורש ישראל.
שורש ישראל, הם אברהם, יצחק ויעקב. נח הוא התחלה כמו כתר, כמו אריך אנפין, שמתחיל לבנות את המוחין לטובת המציאות הזו של אברהם , יצחק ויעקב.
דור 10 מנח הוא אברהם, שמיד נפגוש אותו בפרשה הבאה, ונראה של מה שעשה נח זו היתה הכשרה לקראת אברהם אבינו. ההכשרה היא בניית אמונה.
כאשר היתה שבירת הכלים בעולמות, הגיע סוג של פרצוף. אותו הדבר קורה מצד הנשמות. פרצוף שנקרא אריך אנפין, שבנו אותו עם יזכה דכיא – טבעת של אמונה שעוטפת את המציאות הזאת.
לאחר הטבעת הזאת של האמונה, ששומרת על האדם, ואלמלא אותה טבעת אמונית כל החלק הרוחני של האדם נימוח. כל החלק של האדם, טובע ולא מתקיים מבחינה רוחנית.
אפשר להסתכל על המבול במבט גשמי, שירד הרבה גשם ומים, ואפשר להסתכל, כמו שמלמד אותנו הרב"ש זצוק"ל, שמדובר על מבול רוחני.
מבול רוחני של שאלות: מי ומה. שלוקחות את נפש האדם ומטביעות את כל הרצונות הלא אמיתיים שלו ומשאירה מבחינה אמונית את אותו רעיון של התיבה, את הרעיון של נח, שמוכן לקבל על עצמו, לבנות 120 שנה שזה מידת הדין, כנגד 120 כוחות של מסך. מסך גמ' 120, שהכח של המסך מאפשר על כל דין לבנות אמונה. כך שאין דין שנסוג מהמסך, שכל דין שמגיע לאדם יכול לבדוק אותו ולפתור אותו ע"י אמונה.
אם לאדם יש את האמונה הזאת, אז מבטיח הבורא ית', משם והלאה לא נגמר כבר התיקון, אבל יש כבר בסיס קבוע של ג' קווים, שהוא בא ע"י כך שג' הקווים מזכירים את מציאות אבא ואמא עילאין שיש להם זיווג תדיר דלא-פסיק. דהיינו, הקיום לא יפגם בזכות אותה יזכה דכיא , ההשלכה, שהיא נקראת במקום גלגלתא דאריך והיא באה מהחסד דעתיק, שהוא נותן את הכח לאותה טבעת בראש דאריך אנפין שאומר: הכל מתחיל מאמונה. זה מה שנותן עתיק אריך אנפין.
הכח הזה מתפשט מצד הפרצופים מאבא ואמא עלאין ואבא ואמא נותנים את הקיום, שהם נותנים את הג' קווים ומאפשרים את הג' קווים, לאחר מכן לזעיר אנפין שהם יוצאים כחסד, גבורה ותפארת, עם עוד כמה תנועות שהיו. חסד, גבורה תפארת כאברהם יצחק ויעקב ומשם עם השכינה הקדושה שהיא רחל נולדים עם ישראל.
כל המהלך הזה, מתוכנן מצד הנשמות, כמו שהיה בעולמות.
הג' קווים האלה הם ההבטחה. הבטחה שמעכשיו יהיה זיווג תדיר דלא פסיק שזה זיווג קבוע שמקיים את העולמות. מקיים את האדם מבחינה רוחנית אם יקבל על עצמו את אותה אמונה.
יש לזה הרבה מאד השלכות בנפש האדם, היכולת שלנו להתחיל, אחרי בריאת העולם מקיום אותה אמונה נפשית באדם, היא מקבעת לו את הדרך הרוחנית שלו.
לכן, כל אדם, צריך לקבל על עצמו את ב' האמונות. כנגד מי ומה, כנגד המים הזדונים, של מי ה' אשר אשמע בקולו? ומה העבודה הזאת לכם? ברגע שיקבל את התובנות האלה, האמונות האלה של יראה-שזה מי ה' אשר אשמע בקולו, אני מקבל על עצמי-יש בורא לעלם. ומה העבודה הזאת לכם-אני מקבל את דרך התורה. אם אני מקבל את הדרך התורה ומקבל אמונה בהשם, שני הדברים האלו שומרים עלינו מבחינה רוחנית. הם תיבת הנח שלנו. בתוך זה יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל זה כבר מקיים אותנו בחלק הרוחני שלנו. זה כבר נותן לנו את הקיום הרוחני שאין בלתו, שלא נרד ממנו לעולם.
אם כך אנחנו נלך, אז בע"ה, אנחנו גם נוכל לפגוש בהמשך את אברהם, יצחק, יעקב שבכל אחד מאיתנו.
ל ח י י ם