למה יהודי נקבע על פי האמא ולא האבא?

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

דברי הרב בברית המילה.

 

למה אם הוא בן של יהודי, והאמא, חס ושלום, לא יהודיה, הבן לא יהודי?

 

איזה עניין זה שהאישה בכלל תקבע משהו?

 

מסתבר, שהקב"ה אומר לנו, שדווקא אישה היא זו שקובעת!

 

מה היא קובעת? ומה זה האישה בנפש האדם?

 

האישה, זה כגופו של האדם. המלך של הגוף – הוא הלב.

הלב, הוא זה שמחליט אם אתה יהודי או לא. אתה יכול לחשוב איזה מחשבות שאתה רוצה.  האיש יותר שייך למחשבות. אדם אומר: אני חושב טוב על כולם. אבל איפה הלב שלך? האם הלב שלך עם הדבר, או לא עם הדבר?

 

בני אדם אומרים שאם מישהו נולד לאם יהודיה זה מה שעושה אותו יהודי. אבל זה לא נכון. איך גשמיות יכולה לעשות מישהו יהודי?

 

הוא יהודי, אם הנשמה שלו היא נשמה של יהודי. לא אם הוא נולד לאם יהודיה. זה שהוא נולד לאם יהודיה זה רק סימן שהנשמה שלו, היא נשמה של יהודי. כל התפיסה, כשהיא תפיסה גשמית – היא עבודה  זרה.

 

כאשר אדם מקפיד רק על ההלכות, וליבו לא איתו, יש חשש גדול מאד שהוא עלול ללכת לעבודה זרה.

 

איך בן אדם יכול להקפיד רק על המעשה החיצוני? מה יהיה עם התורה של המעשה החיצוני כאשר נעלה למעלה, ובעולם הבא אין זמן ומקום?! אין אורז, אין חלב, אין חם, אין קר. מה נעשה?

 

מה נעשה עם כל הגמרא שלמדנו? אלא שכל מה שאנחנו עושים פה זה משפיע לנו על הנפש. ואם אנחנו מקיימים את ההלכה, לא סתם מקיימים את ההלכה, וצריך להקפיד בה, צריך לדעת מה התפקיד שלה. התפקיד שלה זה לזכך את ישראל. רבי חנניה בן עקשיה אומר: רצה הקב"ה לזכות את ישראל – לא לעשות להם שרירים, לא לעשות להם גוף יותר טוב, לא לעשות יותר בריאות ולא לעשות יותר פרנסה. לא בשביל זה באו המצוות.

 

כשבן אדם חושב אני עושה מצוות כדי שתהיה לי יותר פרנסה, הוא טועה. תראו את הגויים-לא עושים בכלל מצוות ויש להם הרבה פרנסה.

 

אז למה עושים מצוות? כדי להיות יותר בריאים? מה פתאום. הארי הקדוש נפטר בגיל 38, היה חולה. רבי נחמן מברסלב בגיל 36 נפטר. מה הוא לא היה צדיק? לא עשה מצוות?

 

המצוות לא באו בשביל העולם הזה.  השכר הוא לא בעולם הזה. לא בנקודה החיצונית. אם בן אדם רק מקפיד על ההלכות וחושב שעושה את ההלכות בשביל העולם הזה, וחושב שבזה הוא משלם לקב"ה על השכר שהוא ייתן לו, הוא טועה בתפיסה של בעל הסולם.

 

בתלמוד עשר ספירות. בהסתכלות פנימית, שואל: אדם מקיים תורה ומצוות, ולכאורה הוא משלם לבורא על מה שהוא עשה. הוא שואל: זה הגיוני? בן אדם עובד 70 שנה, נגיד עשה הכל בסדר, והוא יקבל נצח? לא שווה. כמו אדם עובד 5 דקות ונתת לו מיליון דולר והוא יחשוב: אין לי בושה, כי עבדתי 5 דקות. אז זה לא הגיוני. אין השוואה בין השכר לבין העבודה. לקבל כזה נצח ולעבוד 70 שנה… לא משלמים כסף. לא משלמים.

 

זה לא כמו בעולם הזה. אני רוצה את הסוודר קח. 200 ₪, אני רוצה את הסוודר, הסוודר שלי. לא משלמים. בשביל מה עושים מצוות? כדי להיות יותר אוהבים את השם. כדי לשנות את הלב, לאהוב את השם. וזה צד האישה שבנו. כל הבריאה היא כמו אישה כלפי הבורא. ואם הבן אדם לא יודע לשנות את ליבו לה', זה לא יעזור לו כל מה שיעשה בחוץ.

 

לכן, היום העולם החילוני בא ושואל את העולם הדתי: תגידו, אנחנו רואים שאתם עושים הרבה הלכות, אנחנו לא רואים אתכם יותר טובים מאיתנו. אנחנו רואים שאצלכם לא כל כך ישרים. לא משנה שהם לא רואים את הכל. אצלינו ב"ה יש הרב גמ"חים , עוזרים אחד לשני, אנשים טובים.

 

אבל, כאשר אנחנו לא מכוונים, לא מדברים על התודעה, על איך היא משתנה? איך הלב משתנה? מה זו אהבה? ולומדים רק את הדברים החיצוניים, אז זה דבר שנמאס על הגוף.

 

הנשמה רוצה קשר. רוצה אהבה. על זה צריך לדבר: איך בונים אהבה? איך זה שאני עכשיו לא אוציא את הגרגיר הלא טוב מהאורז בשבת? איך זה קשור לאהבה? ואם אני לא יודע איך זה קשור לאהבה אני אעשה גם אם אני לא מבין.

אבל אם אני לא דורש, איך זה קשור לאהבה, לאן אני אוביל את הלב?

 

מה זה היהודי שבי? מה זה יהודי? לעשות את המעשה? אני יכול ללמד את הרובוט שלי לקיים את כל הלכות שבת. יש לילד שלי הקטן בובה, שקראו לו שימע'לה. לוחצים על היד "שמע ישראל…" ככה צריך לקיים תורה ומצוות? ככה צריך לעבוד את ה'?

תארו לכם אישה שבאה אל בעלה  ואומר לה "אני אוהב אותך…" כל יום אומר לה 7 פעמים. אתה לא רוצה אל תגיד פעם אחת. אני רוצה להרגיש שאתה אוהב אותי. תביא פרח אל תגיד כלום. תקיים משהו מתוך הלב. מפנימיותך. כשאדם עובד רק מבחוץ הוא שוכח את הלב.

 

אומר הבעש"ט: אל לא לאדם להחמיר יותר מדי בדברים החיצוניים כי הוא ישכח את הכוונה הפנימית.

 

כשהיהדות מלמדת אותנו את פנימיות התורה כשהופיע ספר הזוהר ולא מתעסקים בו וממשיכים להתעסק רק בדברים החיצוניים, שואל הקב"ה: בשביל נתתי לכם תורה? בשביל להיות רובוטים של תורה, בשביל להיות שימע'לה? אנחנו לא רוצים שיהיה שימע'לה!

 

בע"ה, אני מאחל לכם, זוג נחמד, שתגדלו את בניה – ישראל שיהיה אוהב ה', שיקיים את כל התורה – קלה כחמורה, אבל שגם יכוון את ליבו, בע"ה, לשם שמים. שתזכו שהפוטנציאל הטמון בו כיהודי יגדל, יפרח ותהיו הורים לתפארת. תחנכו אותו לתורה ומצוות בדרך ה'. דרך חיצוניות התורה ופנימיות התורה. תזכו ממנו, אתם, הסבים כולנו, כל עם ישראל להרבה נחת שיאיר ויפיץ תורה בישראל.