ספר התניא – פרק לח 3

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק לח 3
1. מה שונה ומה שווה בין מצוות שתלויות במחשבה ושכל האדם וכן אלו התלויות במעשה?
2. מה ההבדל בין צמצום על הצורה ובין צמצום של התפשטות והסתלקות האור?
3. מה ההבדל בין התהוות הכלים מצד הבורא לבין אלו שמצד הנברא?
4. מה ההבדל בין התהוות הכלי להתגלותו?
5. במה תלויה גודל ההארה וכיצד תלות זו מסבירה את הבדל בין האור המתקבל בכוונת המצווה לבין עשיתה אע"פ שהן באותה מדרגה?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams